Inici

SERVEIS


Jurídics

ACTUALITAT


16 hours ago

Fins el dia 30 d’abril hi ha temps per a la presentació del model 179 per a la declaració informativa trimestral de la cessió d’us d’habitatges amb fins turístics.

5 days ago

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Model 185. Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i mutualitats: 10 dies naturals següents al mes al que es refereixi ... See more

5 days ago

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Model 140. Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que n'afectin el pagament: quan opti ... See more

LOCALITZACIÓ


Móra d’Ebre

Horta de Sant Joan