Àmbit Fiscal

Àmbit Fiscal

Assessorament Fiscal

Confecció de dictàmens


Avaluació del ric assumit


Reestructuracions empresarials


Tributació consolidada

Gestió Fiscal

Confecció i presentació de tots els impostos. Així com de qualsevol documentació exigida per l'A.E.A.T.

Via Contenciosa

Requeriments


Inspecció de tributs


Recursos davant els tribunals Econòmics - Administratius

Comptabilitat

Assessoramet Comptable i Econòmic - Financer


Implantació de sistemes comptables i administratius


Control comptable i elavoració periòdica de balaços i informes


Revisió, anàlisis i dictàmens de balànços


Resolució de l'I.C.A.C.


Confecció i presentació de llibres oficials